Freddify

Pas jij bij Profila?

Profila Zorg vindt dat ieder mens waardevol is en zorg en aandacht verdient. Dat geldt voor kwetsbare mensen in het bijzonder. Onze inspiratie vinden we in de Bijbel. God geeft ons de passie, kracht en motivatie om op liefdevolle wijze zorg te bieden.

Profila Zorg helpt mensen met een beperking vanuit de christelijke overtuiging dat ieder mens even waardevol is.

Vanuit die visie biedt Profila Zorg hulp en begeleiding aan mensen met een (verstandelijke) beperking, een autismespectrumstoornis en/of psychiatrische problematiek. Ook helpen we mensen die met Justitie in aanraking zijn geweest.

Dit gebeurt in een van onze woonlocaties in:

Hoe gaan we jou helpen?

Doe de persoonlijkheidstest

Bespreek de resultaten met recruiters 

Kom in contact met Profila Zorg